PRODUKT

NAGRODZONY

...

ZŁOTY VOLT

Polskiej Izby Gospodarczej ​Elektrotechniki

Zamel eko-oze-pv. Urządzenie zapobiegające przekroczeniom napięcia w mikroinstalacjach fotowoltaicznych i wyłączeniom inwertera.

NOWOŚĆ

eko-oze-pv

Optymalizator pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych

Zapobiega wyłączeniom inwertera

Urządzenia eko-oze-pv monitorują ​poziom napięcia w sieci elektrycznej ​uruchamiając wskazany odbiornik ​zawsze gdy zachodzi ewentualność ​przekroczenia granicznego poziomu ​253 V.

Ekonomiczne ​grzanie wody CWU

Nasze produkty monitorują ​parametry energii w domowej sieci, ​analizując jednocześnie ​temperaturę w zasobniku CWU. ​Moduł wykonawczy uruchamia ​ogrzewanie wody w momentach ​gdy energia pochodzi z bieżącej ​produkcji mikroinstalacji ​fotowoltaicznej.

Priorytet ​autokonsumpcji

W zależności od preferencji ​użytkownika możliwe jest ​wybranie trybu, w którym energia ​do sieci oddawana jest dopiero po ​zagrzaniu wody w zasobniku CWU ​do zadanego poziomu.

Zarządzaj zużyciem ​energii w domu ​wyposażonym w ​mikroinstalację ​fotowoltaiczną i zasobniki ​CWU z grzałkami ​elektrycznymi.

Nasz produkt optymalizuje parametry pracy zasobnika ​ciepłej wody użytkowej tak aby generował on obciążenie ​w momentach czasowych skoków napięcia mogących ​powodować wyłączenia falownika.eko-oze-pv zarządza ogrzewaniem wody w taki sposób, ​aby możliwie najczęściej wykorzystywać do tego celu ​energię na bieżąco wytwarzaną przez instalację ​fotowoltaiczną. Nasze rozwiązanie zwiększa efektywność ​autokonsumpcji energii wytworzonej w ramach pracy ​domowej mikroinstalacji wpływając pozytywnie na ogólną ​wydajność układu.


Chevron Up Icon

DZIEŃ BEZ I Z eko-oze-pv

TRYBY PRACY

TE​STOWY

Instalator ręcznie ustawia suwak wartości by wykonać czynności ​konfiguracyjne lub wymusić włączenie odbiornika CWU.

W celach instalacyjnych można wymusić zadanie próbnej ​wartości obciążenie na 5 sekund w celu sprawdzenia jego wpływu​ na obniżanie napięcia.​

1

EK​O

Modulowane obciążania faz w celu nieprzekroczenia wartości ​zadanej z zakresu od 200 V do 270 V. Tryb wykorzystuje czujnik ​temperatury będący częścią produktu eko-oze-pv monitoru​jąc na bieżąco temperaturę wody w zasobniku. Można wybrać​ dowolną​ wartości temperatury z zakresu od 40°C do 80°C.

2

KO​MFORT

Praca realizowana jest podobnie jak w trybie 2 przy czym ​urządzenie eko-oze-pv uruchamia pobór z sieci gdy ​mikroinstalacja nie wytwarza energii wystarczającej do ​utrzymania zadanej temperatury w za​sobniku wody.

3

Porównanie pracy dwóch instalacji narażonych na przekroczenie napięcia 253V i wyłączenie falownika.

Gear with Lightning Bolt Outline Icon

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE NAPIĘCIEM


Kontrola skoków napięcia poprzez modulowane obciążenie rezystancyjne. Ochrona przed wyłączeniami falownika i przerwami w pracy instalacji fotowoltaicznej.

House Glyph Icon

ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ AUTOKONSUMPCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Inteligentne sterowanie urządzeniami generującymi największe obciążenie w domowej instalacji elektrycznej w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu zaspokajać je energią pochodzącą z bieżącej produkcji.


SCHEMAT PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI CENTRALNEJ

Schemat podłączenia jednostki centralnej, pomiarowej zestawu Zamel eko-oze-pv.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ​CZĘŚCI WYKONAWCZEJ

Schemat podłączenia części wykonawczej zestawu Zamel eko-oze-pv

Gdzie kupić?

Aktywna mapa dystrybutorów eko-oze-pv, pozwala na przybliżanie i oddalanie.

Znajdź

instalatora

Aktywna mapa instalatorów eko-oze-pv, pozwala na przybliżanie i oddalanie.

Zapytania ofertowe

Manager Sprzedaży

Dominik fitowski


e-mail: dominik.fitowski@zamel.pl

tel.: +48 32 210 46 65 ​wew. 280

Skorzystaj

Zadawaj pytania i dziel się ​wiedzą w naszej grupie na ​facebooku


Zamel eko-oze-pv - Obniżamy ​napięcie | Facebook

...

ze wsparcia użytkowników

i instalatorów

Qr code grupa Zamel eko-oze-pv na facebooku

Nieprzerwanie od 1989 roku

dołącz do nas

Twitter Logo
Facebook Logo Vector
蓝白领英社交媒体icon
Standard TikTok Logo

nasz adres

Zamel Sp. z o.o.

ul. Zielona 27

43-200 Pszczyna

+48 32 210 46 65

www.zamel.pl

Chevron Up Icon