eko-oze-pv

+ aplikacja mobilna

Optymalizator pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych

PRODUKT

NAGRODZONY

...

ZŁOTY VOLT

Polskiej Izby Gospodarczej ​Elektrotechniki

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Gadget Mockup Frames Smartphone

Zapobiega

wyłączeniom inwertera

Nasze urządzenie monitoruje poziom ​napięcia w domowej sieci elektrycznej, ​uruchamiając wskazany odbiornik ​zawsze, gdy zachodzi ewentualność ​przekroczenia granicznego poziomu ​253 V.

Priorytet ​autokonsumpcji

eko-oze-pv pozwala ​na efektywniejsze wykorzystan​ie energii pochodzącej z bieżąc​ej produkcji instalacji PV. ​To użytkownik ustala ile energii ch​ce przekazywać do sie​ci energetycznej i które urządzen​ia chce zasilić najpierw (n​p. klimatyzator lub ogrzewanie​).

Aplikacja mobilna ​LAVV​A

Czytelna i prosta w obsłudze ​aplikacja LAVVA. Czy jesteś w domu ​czy na wyjeździe – dzięki aplikacji ​możesz edytować i przeglądać ​parametry swojej instalacji z ​dowolnego miejsca, decydując o ​sposobie wykorzystania energii z ​fotowoltaiki.

WOW

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Gadget Mockup Frames Smartphone

WPROWADŹ URZĄDZENIE ​NA WYŻSZY POZIOM

Zaktualizuj oprogramowanie eko-oze-pv do ​wersji 1.0.x lub wyższej i używaj wygodnej ​aplikacji LAVVA, która umożliwia podgląd ​parametrów i zmianę ustawień z dowolnego ​miejsca!


Używasz starszej wersji oprogramowania eko-oze-pv ale chcesz zacząć korzystać z ​aplikacji? Zgłoś chęć pobrania aktualizacji!


Szczegółowy opis aktualizacji dostępny jest w instrukcji.

Zarządzaj zużyciem ​energii w domu ​wyposażonym w ​mikroinstalację ​fotowoltaiczną i zasobniki ​CWU z grzałkami ​elektrycznymi.

Nasz produkt optymalizuje parametry pracy zasobnika ​ciepłej wody użytkowej tak aby generował on obciążenie ​w momentach czasowych skoków napięcia mogących ​powodować wyłączenia falownika.eko-oze-pv zarządza ogrzewaniem wody w taki sposób, ​aby możliwie najczęściej wykorzystywać do tego celu ​energię na bieżąco wytwarzaną przez instalację ​fotowoltaiczną. Nasze rozwiązanie zwiększa efektywność ​autokonsumpcji energii wytworzonej w ramach pracy ​domowej mikroinstalacji wpływając pozytywnie na ogólną ​wydajność układu.


Chevron Up Icon

DZIEŃ BEZ I Z eko-oze-pv

TRYBY PRACY

TE​STOWY

1

Instalator ręcznie ustawia suwak wartości by wykonać czynności ​konfiguracyjne lub wymusić włączenie odbiornika CWU.

W celach instalacyjnych można wymusić zadanie próbnej ​wartości obciążenie na 5 sekund w celu sprawdzenia jego wpływu​ na obniżanie napięcia.​

EK​O

2

Modulowane obciążania faz w celu nieprzekroczenia wartości ​zadanej z zakresu od 200 V do 270 V. Tryb wykorzystuje czujnik ​temperatury będący częścią produktu eko-oze-pv monitoru​jąc na bieżąco temperaturę wody w zasobniku. Można wybrać​ dowolną​ wartości temperatury z zakresu od 40°C do 80°C.

AUTOKONSUMPCJA P​EŁNA

4

Cała moc produkowana przez fotowoltaikę jest kierowana na ​urządzenia domowe i grzałki w zasobniku C.W.U. Moduł ​pomiarowy śledzi kierunek przepływu prądu i dostosowuje ​obciążenie w taki sposób żeby ogrzewać zasobnik w ramach ​nadwyżki energii.

Autokonsumpcja z limitem ​mocy oddawanej do sieci

5

W tym trybie ustawiana jest maksymalna moc jaką użytkownik ​chce oddać do sieci, cała nadwyżka kierowana jest na urządzenia ​domowe i grzałki w zasobniku C.W.U. Ustawienie temperatury ​jak w trybie autokonsumpcji pełnej. Nadwyżka, która ma być ​pochłaniana przez autokonsumpcję nie może być wyższa od ​całkowitej mocy grzałek. Urządzenie eko-oze-pv dostosuje moc ​grzałek do chwilowego zapotrzebowania.

KO​MFORT

3

Praca realizowana jest podobnie jak w trybie 2 przy czym ​urządzenie eko-oze-pv uruchamia pobór z sieci gdy ​mikroinstalacja nie wytwarza energii wystarczającej do ​utrzymania zadanej temperatury w za​sobniku wody.

Autokonsumpcja

z przekaźnikami

6

Zarządzanie autokonsumpcją możliwe

jest również w ramach trybu wykorzystującego wyłącznie ​urządzenia podłączone przez przekaźniki. W trybie

tym zachowana jest logika i funkcjonalność taka jak w ​pozostałych trybach autokonsumpcji z tą różnicą, że nie są

obsługiwane wyjścia liniowe.

AUTOKONSUMPCJA

Zaspokajaj zapotrzebowanie na energię

z bieżącej produkcji instalacji fotowoltaicznej.

Dzięki naszemu rozwiązaniu możliwe jest zwiększenie wykorzystania energii z własnej, bieżacej produkcji. Urządzenie eko-oze-pv pozwala na wybór trybu pracy, w którym energia

do sieci oddawana jest dopiero po zrealizowaniu

ustalonego wcześniej zadania np. zagrzaniu wody

w zasobniku CWU lub uruchomieniu innego odbiornika.


Z eko-oze-pv to użytkownik ustala, ile energii chce oddać do sieci i konfiguruje jakie urządzenia mają zostać uruchomione po osiągnięciu kolejnych poziomów produkcji energii.


Można tym samym zaplanować realizację określonych zadań wymagających zużycia znacznej ilości energii, tak aby uniknąć konieczności pobierania jej z sieci energetycznej.


Taka charakterystyka jest szczególnie atrakcyjna dla użytkowników rozliczających się w systemie net-billing.

Porównanie pracy dwóch instalacji narażonych na przekroczenie napięcia 253V i wyłączenie falownika.

Gear with Lightning Bolt Outline Icon

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE NAPIĘCIEM


Kontrola skoków napięcia poprzez modulowane obciążenie rezystancyjne. Ochrona przed wyłączeniami falownika i przerwami w pracy instalacji fotowoltaicznej.

House Glyph Icon

ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ AUTOKONSUMPCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Inteligentne sterowanie urządzeniami generującymi największe obciążenie w domowej instalacji elektrycznej w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu zaspokajać je energią pochodzącą z bieżącej produkcji.


SCHEMAT PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI CENTRALNEJ

Schemat podłączenia jednostki centralnej, pomiarowej zestawu Zamel eko-oze-pv.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ​CZĘŚCI WYKONAWCZEJ

Schemat podłączenia części wykonawczej zestawu Zamel eko-oze-pv

Gdzie kupić?

Aktywna mapa dystrybutorów eko-oze-pv, pozwala na przybliżanie i oddalanie.

Znajdź

instalatora

Aktywna mapa instalatorów eko-oze-pv, pozwala na przybliżanie i oddalanie.

Zapytania ofertowe

Manager Sprzedaży

Dominik fitowski


e-mail: dominik.fitowski@zamel.pl

tel.: +48 32 210 46 65 ​wew. 280

Skorzystaj

Qr code grupa Zamel eko-oze-pv na facebooku

ze wsparcia użytkowników

i instalatorów

Zadawaj pytania i dziel się ​wiedzą w naszej grupie na ​facebooku


Zamel eko-oze-pv - Obniżamy ​napięcie | Facebook

...

Nieprzerwanie od 1989 roku

dołącz do nas

Square Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo Vector
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体
Standard TikTok Logo

nasz adres

Zamel Sp. z o.o.

ul. Zielona 27

43-200 Pszczyna

+48 32 210 46 65

www.zamel.pl

Chevron Up Icon